Ne yapıyoruz?

6x6x6, kültür etkinliği deneyimini çeşitlendirmeyi amaçlayan kalıcı bir platformdur. Kar amacı gütmez, ve keşfedilmeyi bekleyen mekân ve alanları işaretlemeyi hedefler. Ayrıca kamusal alanda gerçekleştirilecek kendiliğinden buluşmalarda izleyiciyi bir araya getirmeyi diler. Bunu da bağımsız mekânları, parklar, kafeler gibi alternatif kültür üretiminin kolayca sızabileceği alanlar üzerinden yapmayı öne koyar.

İzleyiciler için rota trafiğinin takibini kolaylaştırmak adına, açık kaynaklı dijital araçlar üretir. 6x6x6, şehrin kültür üreticileriyle yepyeni izleyici kitlelerini ve bağımsız kültür mekânlarını buluşturacak etkinlik modelleri geliştirir. Rotalarda yer alan mekânlar ve alanlar arasındaki izleyici trafiğini, etkileşimi dijital mecralar üzerinden kaydeder, arşivler, analiz eder, haritalar ve raporlar.

6x6x6, ekibin ortaklaşa tasarladığı veya açık çağrı sonucunda kapsamına aldığı etkinlikler üzerinden, rota takipçilerine gün boyu süren bir deneyim sunar. Bu deneyim, rotada bulunan mekân ve alanların özelliklerine göre tasarlanmış sergileri, performansları, atölyeleri, gösterimleri, söyleşileri ve gastronomik ziyaretleri içerir. Rota boyunca yapılan yolculuğa podcast yayınları ve şarkı listeleri eşlik eder.

6x6x6, yukarıda belirttiği hedeflerini dört unsur üzerinden şekillendirir: mekân, izleyici, kültür, teknoloji.

Mekân

 • Ağırlıklı olarak kültür etkinlikleri düzenleyen, kendi imkanları ile sürdürebilirliğini sağlamış kentin bağımsız mekanlarına görünürlük sağlamak;
 • Etkinliklere düzenli olarak ev sahipliği yapmaya istekli ama henüz bir girişimde bulunmamış veya etkinlik tasarımcılarıyla çalışma olanağı bulamamış, destek veya arz talep eden bağımsız mekânları işaretleyip teşvik etmek;
 • Rota üzerinde yer alan bölgelerin ekonomik, kültürel ve turistik kapasitesini arttırmak;
 • Rotalara komşu mekânların yaratılan trafikten faydalanmasına olanak tanımak ve bu vasıtayla rota üzerinde yer alan gastronomi, tasarım, arşiv, prodüksiyon mekânlarını cazibe noktası haline getirmek;

İzleyici

 • Farklı izleyici gruplarını, rota üzerinde yer alan mekânlara çekmek ve böylece izleyici geliştirmeye yönelik çalışmalara katkı sunmak;
 • İzleyiciye rota üzerinde yer alan farklı mekânlara özgü etkinlikler üzerinden yeni deneyimler yaşatmak;
 • Belli disiplinlere ait etkinliklerin sadece ilgili mekânlarda izlenebilir, sergilenebilir olduğuna dair yerleşik algıları kırmak;
 • Mekâna yönelik, uzun vadeli etkinlik beklentisini izleyicide oluşturmak;

Kültür

 • Düzenlenecek etkinlikler sayesinde, yerelde faaliyet gösteren sanatçılar için yeni kültür alanları yaratmak;
 • Farklı ağlardan, kolektiflerden, oluşumlardan gelen sanatçıları birbiriyle çapraz çalıştıracak içeriklere öncelik tanımak;
 • Rotalar üzerinden yerelde faaliyet gösteren matbu ve dijital etkinlik rehberlerini projeye entegre etmek;
 • Yerelde faaliyet gösteren küratörleri, yerel potansiyele yeniden bakmaya yönlendirmek;

Teknoloji

 • İşitsel ve görsel olarak kayda alınacak tüm etkinlikleri dijital mecralarda yayınlayan ve mekânları işaretleyip haritalandıran bir dijital platform, dijital arşiv oluşturmak.
Share:
6x6x6 İzmir'in 2018 yılı etkinlikleri Kültür İçin Alan projesi tarafından fonlanmaktadır. http://kulturicinalan.com/