25/11/2018
15:30
Kemeraltı, İzmir
Hayy Open Sapce
Sunum: Hayy Open Space

Hayy Açık Alan’ın kurucularından Saliha Yavuz ile buluşmamızda inisiyatif olmak / inisiyatif almak, kolektiflere alan açmak, beraber hareket etmek, aracı olmak gibi başlıkları tartışmaya açtık; Hayy Açık Alan’ın kuruluşu ve ileriye dönük planları hakkında bilgi edindik. Söyleşiyi takiben, devam etmekte olan ‘Aynada Görülen Nesneler Göründüğünden Uzaktır’ sergisini gezdik.

Share:
6x6x6 İzmir'in 2019 yılı etkinlikleri Kültür İçin Alan projesi tarafından fonlanmaktadır. http://kulturicinalan.com/