Arşiv

Rotalarda deneyimlediklerimizin bir görsel arşivi...
6x6x6 İzmir'in 2018 yılı etkinlikleri Kültür İçin Alan projesi tarafından fonlanmaktadır. http://kulturicinalan.com/