Hayy Open Space

6x6x6 İzmir'in 2019 yılı etkinlikleri Kültür İçin Alan projesi tarafından fonlanmaktadır. http://kulturicinalan.com/